Ieplāno vasaras piedzīvojumus! Atlaides līdz 46%
Izvēlne

Akcijas “Vasaras piedzīvojumu izpārdošana” noteikumi

Piedaloties Akcijā, Jūs (I) piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus, tostarp visas atbilstības prasības, kā arī (II) piekrītat, ka Jums ir saistoši Akcijas organizatora lēmumi (kas aprakstīti tālāk), kas ir galīgi un saistoši visos jautājumos, kas saistīti ar Akciju.
SIA "Dāvanu Serviss” (uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003988724), kuras ofiss ir reģistrēts Miera ielā 15-4, Rīgā, LV-1001, Latvijā, (turpmāk tekstā “Organizators”) ir akcijas Organizators.
Šie Noteikumi un nosacījumi ir daļa un tiek piemēroti papildus Pirkšanas noteikumiem, saskaņā ar kuriem Jums ir piekļuve Organizatora pakalpojumiem (kas ir atrodami https://www.davanuserviss.lv/nosacijumi/) un jebkuri specifiski noteikumi pakalpojumiem, tostarp Privātuma politika (kas ir atrodama https://www.davanuserviss.lv/privatuma-politika/).

Ko šī Akcija ietver?
Akcija ir spēkā no 22.05.2024. 00:01 līdz 5.06.2024 23:59., vai līdz turpmākiem paziņojumiem.
Akcija ir spēkā tikai akcijas Organizatora interneta veikalā un stacionārajos veikalos. Pašreizējo veikalu sarakstu var atrast https://www.davanuserviss.lv/kontakti/.
Akcijas dalībnieks ir fiziska, pilngadīga persona, kas iepērkas SIA "Dāvanu Serviss" Interneta veikalā par maksimālo summu 3050,00 EUR.
Dalība Akcijā nav ierobežota, Akcijā var piedalīties vairākas reizes.
Trīs gadu derīguma termiņš un apmaiņas noteikumi neattiecas uz piedāvājumiem, kuriem tiek piemēroti individuāli derīguma termiņi, kas ir īsāki un uz kuriem neattiecas pagarināšanas nosacījumi, kā arī citi apmaiņas nosacījumi.

Kāda vēl juridiskā informācija Jums būtu jāzina?
Organizators patur tiesības jebkurā laikā un vairākas reizes Akcijas laikā mainīt vai pārtraukt, uz laiku vai pastāvīgi, šo Akciju bez iepriekšēja brīdinājuma. Organizatora lēmums visos jautājumos saistībā ar šo Akciju ir galīgs un saistošs.
Organizators patur tiesības jebkurā laikā grozīt vai mainīt šos Noteikumus un nosacījumus. Grozītie noteikumi un nosacījumi tiks publicēti šajā lapā.
Organizators patur tiesības: (I) neatgriezeniski diskvalificēt no Akcijas jebkuru personu, kura, viņaprāt, ir tīši pārkāpusi šos Noteikumus un nosacījumus; un (II) atcelt, apturēt un/vai mainīt Akciju bez jebkādas atbildības, ja jebkāda krāpšana, vīruss vai cits faktors, ko Organizators nevar kontrolēt, pasliktina Akcijas administrēšanu, darbību vai pareizu izmantošanu, kā to nosaka Organizators pēc saviem ieskatiem.
Organizators apstrādās dalībnieku personas datus saskaņā ar Organizatora Privātuma politiku.
Šos Akcijas Noteikumus un nosacījumus reglamentē vienīgi Latvijas Republikas likumi un tie tiek interpretēti saskaņā ar tiem.
Visas sūdzības, kas saistītas ar Akciju un/vai tās izpildi, ir jāiesniedz rakstiski un jānosūta Akcijas Organizatora pa e-pastu uz e-pasta adresi [email protected]. Uz sūdzībām tiks atbildēts ne vēlāk kā 14 dienu laikā no sūdzības saņemšanas dienas.