Izvēlne

Akcijas “Melnā nedēļa: -25%” noteikumi

Akcijas “Melnā nedēļa: -25%” noteikumi
I. Vispārīgie noteikumi
1.1. "Dāvanu Serviss" akcijas "Melnā nedēļa: -25%" organizators ir SIA "Dāvanu Serviss”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003988724, adrese: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālr. nr.: +371 26699899, turpmāk tekstā “Organizators”.
1.2. Akcija tiek organizēta 20.11.2023.-27.11.2023. vai saskaņā ar turpmākajiem paziņojumiem.
1.3. Akcija norisinās visā valstī.
1.4. Šajā nolikumā ir izklāstīti noteikumi par akciju, kas ietver 25% atlaidi atlasītiem produktiem no Dāvanu Serviss veikaliem laika posmā no 20.11.2023. līdz 27.11.2023.
1.5. Definīcijas:
Šajos noteikumos lietotie termini ir jāsaprot kā:
Tiešsaistes veikals - tīmekļa vietnes un citi tiešsaistes rīki, kas ir pieejami, izmantojot internetu un kas pieder SIA “Dāvanu Serviss” un pieejams vietnē www.davanuserviss.lv vai jebkurā citā adresē, kas pieder SIA “Dāvanu Serviss”;
Stacionārie veikali - uzņēmuma “Dāvanu Serviss” mazumtirdzniecības vietas, kurās tiek pārdoti produkti un kur ir iespējams tos pasūtīt. Pašreizējo veikalu sarakstu var atrast https://www.davanuserviss.lv/kontakti/;
Noteikumi un nosacījumi - šīs akcijas noteikumi un nosacījumi;
Akcija - 2023. gada Melnās nedēļas akcija šajos noteikumos un nosacījumos;
Akcijas dalībnieki - fiziska persona, kas no 2023. gada 20. novembra līdz 27. novembrim veic pirkumus SIA "Dāvanu Serviss" stacionārajos veikalos un no 2023. gada 20. novembra līdz 27. novembrim interneta veikalā par maksimālo summu 5000 EUR.
II. Akcijas datums un vieta
2.1. Akcija ir spēkā interneta veikalā www.davanuserviss.lv no 20.11.2023. līdz 27.11.2023. plkst. 23.59. (datums un laiks, kad var veikt pasūtījumu) un stacionārajos veikalos no 20.11.2023. līdz 27.11.2023. to darba laikā no 10.00 līdz 21.00. (datums un laiks, kad var iegādāties dāvanas).
III. Akcijas mērķis un principi
1. Akcijas dalībnieks ir persona, kas iepērkas laikā no no 20.11.2023. līdz 27.11.2023 Dāvanu Serviss stacionārajos veikalos un no 20.11.2023. līdz 27.11.2023 Dāvanu Serviss interneta veikalā.
2. Produkti ar atlaidi ir pieejami: https://www.davanuserviss.lv/ un Dāvanu Serviss stacionārajos veikalos.
3. Akcija nesummējas ar citām akcijām.
4. Nomināla kartes nav iekļautas akcijā.
5. Veicot jebkādus pirkumus akcijas laikā, klients saņems atlaides kuponu (stacionārajos veikalos) vai atlaides kodu, kas tiks nosūtīts pa e-pastu (interneta veikalā) 5 EUR vērtībā, ko izmantot pirkumiem no 1.12.2023. līdz 31.12.2023. vismaz 50 EUR vērtībā. Sīkāka informācija nolikumā: https://www.davanuserviss.lv/5-eur-ziemassvetkiem/.
IV. Sūdzību iesniegšanas procedūra
4.1. Jebkuras sūdzības par akciju Akcijas dalībnieki var iesniegt elektroniski vai rakstiski.
4.2. Sūdzībā jānorāda: Akcijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un pamatojums. Sūdzības elektroniskā veidā jāsūta uz: [email protected]. E-pasta nosaukums: "Melnā nedēļa 2023 - sūdzība" . Rakstiskas sūdzības jāsūta uz adresi: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001 ar norādi: "Melnā nedēļa 2023 - sūdzība".
4.3. Sūdzības tiks izskatītas 7 dienu laikā pēc tam, kad Organizators tās būs saņēmis.
4.4. Sūdzības tiks izskatītas, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
4.5. Par pieņemto lēmumu Akcijas dalībnieks tiks informēts ar vēstuli, kas nosūtīta uz rakstveida sūdzībā norādīto adresi 7 dienu laikā no sūdzības izskatīšanas dienas, vai uz elektroniski iesniegtajā sūdzībā norādīto e-pasta adresi.
V. Personas datu apstrāde
5.1. Dalībnieku personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
5.2. Akcijas dalībnieku sniegto personas datu administrators ir SIA “Dāvanu Serviss”.
5.3. Lai akciju veiktu pareizi, Organizators apstrādā Dalībnieka personas datus, ko viņš ir norādījis e-pasta ziņojumā.
5.4. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Akcijas dalībnieka piekrišanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – VDAR) 6. p., 1. p., a) daļa), kā arī uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, lai pienācīgi organizētu un īstenotu Akciju (VDAR 6. p. 1. p., f) daļa), piemēram, lai sazinātos ar Akcijas dalībnieku, uzraudzītu Akcijas dalībnieku plūsmu, bloķētu personas, kuras rīkojas negodprātīgi.
VI. Nobeiguma noteikumi
6.1. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami ''Dāvanu Serviss'' tīmekļa vietnē un Organizatora galvenajā mītnē.
6.2. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami www.davanuserviss.lv
Šis Nolikums ir vienīgais dokuments, kas nosaka Akcijas noteikumus. Visi reklāmas materiāli ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.
Visi strīdi ar Uzņēmumu tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdus nevar atrisināt mierizlīguma ceļā, tie tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mājas lapu vienkāršāku. Iepazīsties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku. Tajā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana mūsu uzturētajās interneta vietnēs, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.