Izvēlne

Atsauksmju iesniegšanas un publicēšanas noteikumi

1. Klientam ir tiesības vērsties mājaslapā www.davanuserviss.lv (SIA "Dāvanu Serviss", reģistrācijas numurs 40003988724) ar atsauksmēm par izmantoto dāvanu.

2. Klients sniedz atsauksmi pēc brīvprātības principa divos veidos:

a. Iegādājoties dāvanu karti interneta veikalā www.davanuserviss.lv, atzīmējot papildus, ka klients vēlas savā e-pastā saņemt jaunumus no mājas lapas. Pēc dāvanu kartes izmantošanas uz klienta norādīto e-pastu no SIA “Dāvanu Serviss” tiek nosūtīta e-pasta vēstule ar aicinājumu un linku klientam iesniegt savu atsauksmi par saņemto dāvanu.
b. Pievienojot atsauksmi mājaslapā www.davanuserviss.lv pie attiecīgā pakalpojuma, izvēloties sadaļu “Rakstīt atsauksmi”.

3. Iesniedzot atsauksmi, obligāti nepieciešams norādīt kontaktinformāciju (Vārds, e-pasts), klienta atsauksmi par dāvanu, kā arī norādīt savu personīgo vērtējumu atbilstoši zvaigznīšu skaitam (1- slikti, 2- apmierinoši, 3- labi, 4-ļoti labi, 5- izcili).

4. Pie kopējā vērtējuma tiek ņemtas vērā visas klientu norādītās zvaigznītes (gan zvaigznītes ar augstu vērtējumu, gan ne tik augstu). Klienta sniegtais vērtējums atbilstoši norādītajam zvaigznīšu skaitam ietekmē kopējo reitinga skaitli pie attiecīgā pakalpojuma.

5. Atsauksme tiek saņemta www.davanuserviss.lv sistēmā un administrācija to izskata pirms publicēšanas. Ja atsauksmē atzīmēts dāvanas vērtējums ar 2 vai vienu zvaigznīti un klients atzīmējis, ka vēlas saņemt jaunumus, administrācija sazinās ar klientu pa norādīto e-pastu, lai noskaidrotu iesmeslus negatīvā vērtējuma sniegšanai.

6. Klienta atsauksme tiek publicēta bez labojumiem, saglabājot autora oriģinālu, uzrakstīto tekstu, kā arī iesniedzēja izvēlēto vērtējumu zvaigznīšu veidā.

7. Administrācija patur tiesības nepublicēt attiecīgo atsauksmi, ja atsauksmes tekstā:

a. tiek sniegta nepatiesa informācija un/vai tā ir apmelojoša;
b. ir pieļautas pārāk daudz gramatiskās kļūdas;
c. ir lietoti necenzēti vārdi, kas satur apvainojošus izteikumus;
d. ir rasistiski, naidus kurinoši, nacionālistiski un/vai citi izteikumi, kurus saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu ir aizliegts publicēt.

8. Iesniedzot atsauksmi, tās tekstā aizliegts publicēt/norādīt nepatiesu informāciju, aicinājumus neizmantot organizācijas sniegtos pakalpojumus u.tml. Pieļaujama tikai faktu konstatācija un apraksts situācijai, kas notikusi tieši ar atsauksmes iesniedzēju personīgi, un kuru atsauksmes iesniedzējs ir gatavs pamatot un aizstāvēt notikušā apspriešanā www.davanuserviss.lv administrāciju un pēc nepieciešamības tiesībsargājošās iestādēs.

Publicēts 2021.gada 21.decembrī.

SIA “Dāvanu serviss” administrācija