Izvēlne

Akcijas "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" noteikumi
1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:
1.1. "Dāvanu Serviss" akcijas "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" organizators ir SIA "Dāvanu Serviss”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003988724, adrese: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālr. nr.: +371 26699899, turpmāk tekstā “Organizators”.
1.2. Akcija tiek organizēta 17.11.2023 - 15.12.2023. vai saskaņā ar turpmākajiem paziņojumiem.
1.3. Akcija norisinās visā valstī.
1.4. Šajos noteikumos lietoto terminu skaidrojums:
1.4.1. Dāvanu Serviss veikali - interneta veikals, kas pieejams www.davanuserviss.lv un uzņēmuma “Dāvanu Serviss” stacionārie veikali;
1.4.2. Akcija - pārdošanas veicināšana Dāvanu Serviss veikalos;
1.4.3. Akcijas dalībnieki - cilvēki, kuri akcijas perioda laikā ir pieteikušies zīmola “Dāvanu Serviss” jaunumu saņemšanai;
1.4.4. Noteikumi un nosacījumi - šīs Akcijas noteikumi un nosacījumi.
2. AKCIJAS "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" NOTEIKUMI:
2.1. Akcija ar saukli "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" ir spēkā Dāvanu Serviss veikalos.
2.2. Akcijas ar saukli "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" mērķis ir piešķirt atlaides kodu 6,50 € EUR vērtībā. Kods ir derīgs pirmajam pirkumam virs 65 EUR, kas tiks veikts Dāvanu Serviss veikalos, un to var saņemt apmaiņā pret pieteikšanos jaunumu saņemšanai (izmantojot Meta Ads un Google Ads veidlapu) akcijas periodā.
2.3. Atlaides kods būs spēkā līdz 30.11.2024.
2.4. Atlaides kods tiks nosūtīts uz veidlapā norādīto e-pasta adresi sveiciena ziņojumā pēc jaunumu abonēšanas apstiprināšanas.
2.5. Piedaloties Akcijā, Akcijas dalībnieks piekrīt, ka SIA "Dāvanu Serviss" apstrādā viņa personas datus un kontaktinformāciju mārketinga un pārdošanas nolūkos, šādos saziņas kanālos: e-pastā, telefonā, SMS, MMS.
2.6. Atlaides kodu var saņemt tikai tie, kas piesakās saņemt jaunumus pirmo reizi.
2.7. Piesakoties jaunumu saņemšanai, Akcijas dalībnieks piekrīt, ka SIA "Dāvanu Serviss" apstrādā viņa personas datus un kontaktinformāciju mārketinga un pārdošanas nolūkos. Piekrišana mārketinga informācijas saņemšanai ir brīvprātīga. Ja Akcijas dalībnieks vēlas atsaukt savu piekrišanu, ir jānosūta e-pastu uz adresi [email protected]. Akcijas dalībnieka personas datus apstrādās SIA "Dāvanu Serviss", kas atrodas Rīgā (PVN reģ. nr: LV40003988724) saskaņā ar Privātuma politiku: https://www.davanuserviss.lv/privatuma-politika/
2.8. Šī akcija nesummējas ar citām Dāvanu Serviss organizētajām akcijām.
2.9. Atgriežot jebkuru preci, kas iegādāta, izmantojot atlaides kodu, atlaide tiks atcelta.
2.10. Akcijas "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR" izmantošanas nosacījums ir ievadīt Organizatora nosūtīto atlaides kodu www.davanuserviss.lv iepirkumu grozā vai iedot to konsultantam, veicot pirkumu stacionārajā veikalā.
2.11. Prece, kas iegādāta, izmantojot atlaides kodu, ir jāizmanto atbilstoši uz tās norādītajam derīguma termiņam. Akcija neietekmē preces derīguma termiņu.
3. AKCIJAS DATUMS UN VIETA:
3.1. Akcija ir spēkā no 17.11.2023 līdz 15.12.2023. plkst. 23:59 (datums un laiks, kad var pieteikties jaunumu saņemšanai).
3.2. Pieteikties jaunumu saņemšanai var, izmantojot Meta Ads un Google Ads veidlapu.
4. SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS PROCEDŪRA
4.1. Sūdzības par akciju dalībnieki var iesniegt e-pastā vai rakstiski.
4.2. Sūdzībā jānorāda: Akcijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un pamatojums. Sūdzības elektroniskā veidā var nosūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]. E-pasta nosaukumā jānorāda: "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR". Rakstisku sūdzību var nosūtīt uz adresi: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001 ar norādi: "6,50 € EUR pirmajam pirkumam virs 65 EUR".
4.3. Sūdzības tiks izskatītas 14 dienu laikā pēc tam, kad Organizators tās būs saņēmis.
4.4. Sūdzības tiks izskatītas, pamatojoties uz šiem akcijas nosacījumiem.
4.5. Par pieņemto lēmumu Akcijas dalībnieks tiks informēts ar vēstuli, kas tiks nosūtīta uz rakstveida sūdzībā norādīto adresi vai uz elektroniski iesniegtajā sūdzībā norādīto e-pasta adresi 7 dienu laikā no sūdzības izskatīšanas dienas.
5. PERSONAS DATU APSTRĀDE:
5.1. Dalībnieku personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
5.2. Akcijas dalībnieku sniegto personas datu administrators ir SIA “Dāvanu Serviss”.
5.3. Lai akciju veiktu pareizi, Organizators apstrādā Dalībnieka personas datus, ko viņš ir norādījis e-pasta ziņojumā.
5.2. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Akcijas dalībnieka piekrišanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – VDAR) 6. p., 1. p., a) daļa), kā arī uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, lai pienācīgi organizētu un īstenotu Akciju (VDAR 6. p. 1. p., f) daļa), piemēram, lai sazinātos ar Akcijas dalībnieku, uzraudzītu Akcijas dalībnieku plūsmu, bloķētu personas, kuras rīkojas negodprātīgi.
6. NOBEIGUMA NOTEIKUMI:
6.1. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami ''Dāvanu Serviss'' tīmekļa vietnē un Organizatora galvenajā mītnē.
7.2. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami www.davanuserviss.lv
7.3. Šis Nolikums ir vienīgais dokuments, kas nosaka Akcijas noteikumus. Visi reklāmas materiāli ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.
7.4. Visi strīdi ar Uzņēmumu tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdus nevar atrisināt mierizlīguma ceļā, tie tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mājas lapu vienkāršāku. Iepazīsties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku. Tajā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana mūsu uzturētajās interneta vietnēs, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.