Izvēlne

Akcijas "5 EUR Ziemassvētkiem" noteikumi

Akcijas "5 EUR Ziemassvētkiem" noteikumi
I VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
1.1. "Dāvanu Serviss" akcijas "5 EUR Ziemassvētkiem" organizators ir SIA "Dāvanu Serviss”, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40003988724, adrese: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001, Latvija, e-pasta adrese: [email protected], tālr. nr.: +371 26699899.
1.2. Akcija tiek organizēta 01.12.2023.-31.12.2023. vai saskaņā ar turpmākajiem paziņojumiem.
1.3. Akcija norisinās visā valstī.
1.4. Šajā nolikumā ir izklāstīti noteikumi par akciju, kas ietver 5 EUR atlaidi pirkumiem virs 50 EUR Dāvanu Serviss veikalos laika posmā no 01.12.2023. līdz 31.12.2023.
1.5. Definīcijas:
Šajos noteikumos lietotie termini ir jāsaprot kā:
Tiešsaistes veikals - tīmekļa vietnes un citi tiešsaistes rīki, kas ir pieejami, izmantojot internetu un kas pieder SIA “Dāvanu Serviss” un pieejams vietnē www.davanuserviss.lv vai jebkurā citā adresē, kas pieder SIA “Dāvanu Serviss”;
Stacionārie veikali - uzņēmuma “Dāvanu Serviss” mazumtirdzniecības vietas, kurās tiek pārdoti produkti un kur ir iespējams tos pasūtīt. Pašreizējo veikalu sarakstu var atrast https://www.davanuserviss.lv/kontakti/;
Akcija – akcija saistībā ar 5 EUR Ziemassvētku atlaidi šajos noteikumos un nosacījumos;
Akcijas dalībnieki - fiziska persona, kas no 2023. gada 20. novembra līdz 27. novembrim veic pirkumus SIA "Dāvanu Serviss" stacionārajos veikalos un no 2023. gada 20. novembra līdz 27. novembrim interneta veikalā par maksimālo summu 5000 EUR.
II DALĪBAS NOTEIKUMI AKCIJĀ "5 EUR Ziemassvētkiem"
2.1. Par akcijas dalībnieku var kļūt personas ar pilnu rīcībspēju (persona, kas vecāka par 18 gadiem un nav daļēji vai pilnībā rīcībnespējīga Civillikuma izpratnē. Personas, kurām nav pilnīgas rīcībspējas, var piedalīties akcijā ar sava likumiskā pārstāvja/likumiskā aizbildņa piedalīšanos), kuras ir iepazinušās ar šo noteikumu saturu un piekrituši to nosacījumiem.
2.2. Akcija attiecas uz visiem produktiem, kas iegādāti www.davanuserviss.lv tiešsaistes veikalā un Dāvanu Serviss stacionārajos veikalos, izņemot dāvanu kartes, no 01.12.2023. līdz 31.12.2023.
III AKCIJAS "5 EUR Ziemassvētkiem" NOTEIKUMI
3.1. Akcija ir spēkā www.davanuserviss.lv interneta veikalā no 01.12.2023. līdz 31.12.2023. plkst. 23.59. (datums un laiks, kad var veikt pasūtījumu) un stacionārajos veikalos no 01.12.2023. līdz 31.12.2023. to darba laikā no 10:00 līdz 21:00. (datums un laiks, kad var iegādāties dāvanas).
3.2. Pašreizējais stacionāro veikalu saraksts, kas piedalās akcijā, ir atrodams: https://www.davanuserviss.lv/kontakti/;
3.3. Akcijas mērķis ar saukli "5 EUR Ziemassvētkiem" ir iespēja izmantot atlaižu kuponu (stacionārie veikali) vai atlaides kodu (interneta veikals) 5 EUR vērtībā organizatora interneta veikalā vai Dāvanu Serviss stacionārajos veikalos, veicot pirkumus par vismaz 50 EUR.
3.4. Klientam tiks izsniegts 5 EUR atlaides kupons par pirkumiem, kas veikti Dāvanu Serviss stacionārajos veikalos laikā no 20.11.2023.-27.11.2023.
3.5. Atlaides kupons/atlaides kods nav maināms pret naudu.
3.6. Atlaides kupons/atlaižu kods netiek piemērots nomināla kartēm.
3.7. Atlaides kupons/atlaides kods ir vienreizējs.
3.8. Atlaides kupons/atlaides kods nav atmaksājams.
3.9. Akcija netiek apvienota ar citām akcijām, ko organizē Dāvanu Serviss.
3.10. Atgriežot jebkuru preci, kas iegādāta, izmantojot atlaižu kuponu/atlaides kodu, tiks atcelta atlaide - 5 EUR.
IV NOTEIKUMI PAR PIRKUMU SŪDZĪBU IESNIEGŠANU AKCIJĀ "5 EUR Ziemassvētkiem"
4.1. Sūdzības par akciju dalībnieki var iesniegt e-pastā vai rakstiski.
4.2. Sūdzībā jānorāda: Akcijas dalībnieka vārds, uzvārds un precīza adrese, kā arī detalizēts sūdzības apraksts un pamatojums. Sūdzības elektroniskā veidā var nosūtīt uz e-pasta adresi: [email protected]. E-pasta nosaukumā jānorāda: "5 EUR Ziemassvētkiem". Rakstisku sūdzību var nosūtīt uz adresi: Miera iela 15-4, Rīga, LV-1001 ar norādi: "5 EUR Ziemassvētkiem".
4.3. Sūdzības tiks izskatītas 7 dienu laikā pēc tam, kad Organizators tās būs saņēmis.
4.4. Sūdzības tiks izskatītas, pamatojoties uz šiem noteikumiem.
4.5. Par pieņemto lēmumu Akcijas dalībnieks tiks informēts ar vēstuli, kas nosūtīta uz rakstveida sūdzībā norādīto adresi 7 dienu laikā no sūdzības izskatīšanas dienas, vai uz elektroniski iesniegtajā sūdzībā norādīto e-pasta adresi.
V. PERSONAS DATU APSTRĀDE
5.1. Dalībnieku personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likumu.
5.2. Akcijas dalībnieku sniegto personas datu administrators ir SIA “Dāvanu Serviss”.
5.3. Lai akciju veiktu pareizi, Organizators apstrādā Dalībnieka personas datus, ko viņš ir norādījis e-pasta ziņojumā. Personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz Akcijas dalībnieka piekrišanu (Vispārīgā datu aizsardzības regula (turpmāk – VDAR) 6. p., 1. p., a) daļa), kā arī uz Uzņēmuma leģitīmajām interesēm, lai pienācīgi organizētu un īstenotu Akciju (VDAR 6. p. 1. p., f) daļa), piemēram, lai sazinātos ar Akcijas dalībnieku, uzraudzītu Akcijas dalībnieku plūsmu, bloķētu personas, kuras rīkojas negodprātīgi.
VI NOBEIGUMA NOTEIKUMI
6.1. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami ''Dāvanu Serviss'' tīmekļa vietnē un Organizatora galvenajā mītnē.
6.2. Šie noteikumi un nosacījumi ir pieejami www.davanuserviss.lv
Šis Nolikums ir vienīgais dokuments, kas nosaka Akcijas noteikumus. Visi reklāmas materiāli ir paredzēti tikai informatīviem nolūkiem.
Visi strīdi ar Uzņēmumu tiek risināti sarunu ceļā. Ja strīdus nevar atrisināt mierizlīguma ceļā, tie tiek risināti Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesās.
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai padarītu mājas lapu vienkāršāku. Iepazīsties ar mūsu Sīkdatņu izmantošanas politiku. Tajā ir aprakstīta sīkdatņu izmantošana mūsu uzturētajās interneta vietnēs, norādīti sīkdatņu lietošanas nolūki, kā arī lietotāju tiesības mainīt un izvēlēties sīkdatņu lietošanu atbilstoši savām vajadzībām.