Apsveikumi 55 gadu jubilejā

55 gadu dzimšanas diena ir lieli svētki. Jubilārs ir cilvēks ar lielu dzīves pieredzi un gaida patiesi skaistus apsveikuma vārdus. Ir labi jāpiedomā, kad tiek izraudzīti apsveikumi dzimšanas dienā 55 gados. Lai ilgi nemeklētu ienāciet šeit! Dāvanu Serviss ir apkopojis skaistākos vārdus un izveidojis krājumu, kur noteikti jebkurš apsveikums 55 gadu jubilejā būs piemērots!

Ja domājat par dāvanu, apsveriet ideju uzdāvināt atmiņas un emocijas. Laba dāvana 55 gadu jubilejā būs atrodama pie Dāvanu Serviss! Apskatiet dāvanas sadaļā Dzimšanas dienas dāvanas un atradīsiet piemērotāko! Lieciet sev tuvam cilvēkam izbaudīt īsto dzīves garšu!

Paši skaistākie gadi

Ir tie kuros dzīvojam

Ne pagātne ne nākotne

Pati lielākā mīlestība

Ir tad kad atklājam

Ka bez šī cilvēka

Diena neuzaust

***

Kaut saule debesīs

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo kā liesma kūlā lietiem cauri švirksti.

Tava valoda un smiekli šķiļ katrā bezcerībā spožu dzirksti.

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,

Pelēcīgu dienu sudrabā

Spilgtu rozi iesiesi arvien!

***

Ne jau vienmēr jābūt klāt,

Jubilāru sumināt.

Var jau arī klusi sveikt-

Nosūtīt un vārdus teikt;

Vēlēt daudz? Nē, tomēr vienu-

Sagaidīt tev Pastardienu!

***

Gadi ir dīvaini dārgumi, draugs,

Birst tā kā ziedi no ābeles salnā,

Nobirst kā ziedi un aizspurdz kā putni

Pagaistot zilajā kalnā.

Gadi ir dīvaini, dīvaini, draugs,

Brīžiem tie brāzmaini, žilbi un strauji

Aizdip kā kumeļi jaunības rītā,

Iekrīt kā zvaigznes mūžības klēpī.

Un šķiet – tev vēl sētuvē

Viņu tik daudz, ka vari tos kaisīt bez skaita.

Taču tie visi tev vienlīdz smeldz,

Kad steidzies tiem cauri atmiņu dzelts,

Un redzi, cik virtene īsa.

***

Dzīve ir raiba dzija,

Un tās gājiens grūts,bet skaists.

Neskaitīsim dienas kurās lija,

Mirkļus skaitīsim,ko žēl bij projām laist.

***

Neskumstiet, ka gadi nāk un iet,

Skatiet atpakaļ un pasmaidiet mazliet-

Tur bija mīlestība, ziedonis un prieks,

Ko nebiedēja rudenis un sniegs.

***

Mums dzīves ceļos akmeņi un māli,

Ir šaubas, vilšanās un prieks.

Tam visam pāri varavīksnes vāli

Kā cerība, kas laimi sniegs

Tūkstoš dzidru saules staru

Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.

Prieku, laimi, veselību

Vēlējām no visas sirds!

***

Lai vienmēr pilns

ir Tavs dzīvības trauks

ar sauli

un debesu akām,

ar mīlestību-

tad dzīve Tev ļaus

vēl ilgi iet

jaunības takās!

Kas pūpolu laiku

pār dvēseli sedz,

kas nedzīvo acumirkļiem,

tas dzīves laivu

airēs arvien

ar laimes

un mūžības mirkļiem.

/K. Apškrūma/

***

Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien…

Un ne attapties, ne saprast –

Tu jau mūža otrā pusē brien.

Jāūdz atvasarai: lai tā spēku aizdod,

Jāūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc,

Jālūdz paša sirdij, tā vislabāk zinās,

Kā lai atpakaļ tos trakos gadus sauc.

/I.Kalnāre/

***

Lai jums gadi skrien joņiem,

Jums būs stipras vēl delnas.

No ābeļu baltās rasas,

no pašu zemītes melnās,

kur sāta maizīte izaug,

kur brūni pumpuri veras..

Līdz mūža gājumam vēlam

šī svētība jāatdzeras.

/M. Bārbale/

***

Ilgus, skaistus dzīves gadus

Tev vēl priecāties un smiet,

Daudzreiz sasaukt draugus, radus,

Saldu vīnu glāzēs liet!

***

Vecums trakumam nebūs par šķērsli,

vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd,

Tagad tev labākie gadi tik sākas,

acīs nemiera dzirksteles spīd.

Par taviem gadiem pacelsim kausu,

novēlot laimi, izdzersim sausu,

lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt

un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem būt.

/Lauma Daugiša/

***

Dzīve gluži kā milzīga jūra,

Lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež.

Esi kā laiva, kam ir sava bura,

Kura zin straumi, pret mērķi kas griež.

Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,

Tālumā prieku sevī, kas jūt,

Nevar bez bangu un negaisu ceļiem,

Braucējs neviens, laimes dzintaru gūt!

***

Aiz gada gads kā balta saule riet,

Bet atmiņas ar sapņiem blakus stājas.

Cik jaunu nodomu un ilgu krājas!

Sirds piemin jaunību un atkal dzied!

***

Cik gadus tu esi nodzīvojis

Mēs neskaitīsim.

Jauns vai pelēks

Mēs tikai vēlēsim:

Neslimo, nenoveco

Nelietojiet mopēdu, lai nav garlaicīgi

Un vēl daudzus gadus

Sanāk dzimšanas dienas.

***

Ak, jaunība, mēs aizejam pa vienam

No Taviem dārziem pusnakts klajumos.

Bet simtiem citu atnāk mūsu vietā

No jauna mīlēt, ilgoties un tvīkt.

***

To spēku, kas zaļajos zaros

Un līganos stiebros spīd,

To prieku un dzīvības ilgas,

Ik dienas sev paņem līdz!

***

Dzīvi nedrīkst vien dzīvot

Un vīnu ar steigu dzert;

Vaj`g iet caur pasauli mīlot

Un baudu no mirkļa tvert!Par grūtībām nedrīkst domāt,

Tās vajag darīt un viss;

Var akmeņi būt tev somā

Un tās var būt debesis!Un vecumu nedrīkst gaidīt;

Tas jau tāpat reiz nāks.

Ja vari par likstām smaidīt,

Tad laiks tevi nepanāks!

/G. Kraulere/

***

Šo dienu reizi gadā svinam

Un vēlam tāpēc laba daudz.

Mēs tikai cilvēki un zinām,

Ka laimes nevar būt par daudz!

***

Lai gadi iet, tā tam ir jābūt,

Un lai mums to nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī

Un daudzus skaistus vēl un vēl!

***

Ja pats esi labs, ja pats esi īsts,

Ja pelēko ikdienu pratīsi nīst,

Tad mūžīgi jauna būs dvēsele tava,

Un nieks tās grumbiņas sejā.

Par gadiem nav jāskumst,

Lai jau tie vīst kā magones vējā.

***

Neskumsti, neskumsti

Dienas ko pašreiz tu vadi

Tās tavas skaistākās dienas ir

Tie tavi labākie gadi.

***

Ir labi tad, ja nav ko nožēlot.

Ja mirkļus godam aizvadījis esi;

Ir katrs gads tik reizi mūžā dots,

To otru reizi dzīvot nevarēsi.

***

Tavi gadi kā ābeles baltas,

Tavi gadi kā vīgriezes zied.

Ar vēja spārniem aizsteidzas dienas,

Kā gājputni projām tās iet.

Jel apstājies brīdi piekalnē zaļā,

Kur vasarās baltas madaras zied,

Saber savus gadus pīpeņu kausā,

Lai no Tevis tie neaiziet!

***

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz…

Gan sūrumu, gan prieku katrs gads ir slēpis,

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds…

Lai sajustu, cik dzīve skaista,

Kur tā kā bite vari būt,

To sudrabu, no mirkļu kārēm vācot,

Kas neapsūb un vējos nepazūd!

Ir kāds, kuram tuvojas 50 gadu jubileja? Apskatiet Dāvanu Serviss krājumu – Apsveikumi 50 gadu jubilejā, kur noteikti atradīsiet skaistus apsveikuma vārdus!

Tiek meklēti skaisti apsveikumi vai dzejoļi 60 gadu jubilejā? Apskatiet krājumu Apsveikumi 60 gadu jubilejā, šeit ir viss, lai izteiktu vēlējumu no sirds!

Comments

comments