Sieviešu dienas dzejoļi

Ir tik daudz skaistas dzejas, kas ir veltīta tieši sievietēm. Šajā dzejā tiek apjūsmota sieviete un tiek izteikti patiesi skaisti vārdi. Sieviešu dienas dzejoļi ir tas, kas vajadzīgs ikvienam, kurš vēlas, lai viņa apsveikums noteikti paliktu atmiņā. Kur atrodami tie īstie dzejoļi 8.martā? Šeit! Apskatiet rūpīgi sagatavoto krājumu, kur atrodami dažādu autoru dzejoļi Sieviešu dienā!

Ja bez skaistiem vārdiem meklējat arī dāvanas, kas nebūs aizmirstas, ieskatieties krājumā Sieviešu dienas dāvanas un ieprieciniet kādu sev mīļu sievieti svētkos!

Sieviete ir dabas dota,

Jauka,skaista,ievainota.

Savā sapnī,ikdienā,

Tā par mums ir nomodā.

Saudzēsim un lolosim,

Savas jūtas neslēpsim.

Sveiksim savas sievietes-

Mātes,meitas,dievietes.

Ziedus skaistus dāvāsim,

Mīļus vārdus veltīsim.

 /A.Ezerroze/

***

Mirdzumu acīs un mirdzumu dvēselē,

Veselību pašam un veselus mīļos,

Laiku zvaigžņu skaitīšanai un laiku rīta bučai,

Mazus brīnumus ikdienā un lielus brīnumus sirdī,

Eņģeli uz pleca un mīļu cilvēku blakus,

Mīlestību pret sevi pašu un mīlestību

pret pasauli aiz loga…

***

Kad sieviete krāsojas, viņa – kā dzejoli raksta.

Viņa grib atstāt sevi kā rokrakstu – nākamām audzēm.

Viņa biogrāfiju savu krāso uz acu plaksta,

Viņai ar zīmuli atmiņas uz lūpām jāuzaudzē.

Kad sieviete krāsojas – vai viņa tai brīdī ir sārta vai bāla -,

Pār viņu ir nācis TAS un viņa ir iedvesmota,

Viņa ir prom, ļoti tāla.

Un – mazliet Dieva dota.

Es viņu netraucēju – tas ir intīms brīdis -,

Netraucēju ar ziņkārību tīšu.

Vēlreiz viņas roka pār lappusi slīdēs.

Tad viņa pagriezīsies un… es viņu nolasīšu.

Un tad es lasu: re, cīrulis rītā, gaiss trīc…

Un, re, sikspārnis skrējis un vakarlēpis…

Skaistākais jau nav tas, kas uzrakstīts.

Skaistākais ir tas, ko dzejolis slēpis.

/Imants Ziedonis/

***

Tu uzsmaidīji man uz ielas

Kur dienu sīkās gaitās skrej,

Un acis tev bij tumši lielas

Kā austrumzemju princesei.No tevis savāds tuvums dvesa

Un pusnakts dārzu aroms svaigs,

Un tas vēl ilgi mani nesa

Caur pilsētu kā vilnis maigs.

/J.Ziemeļnieks/

***

Tu – mana sieviete, mana sieva.

Vai dzirdi, dun kā ielas zvani.

Es esmu tik ļoti, ļoti mazs,

Un tāpēc pažēlo mani.

Kad pretī uguns un ūdens nāks,

Gan tad tos mācēšu ganīt,

Un tāpēc mazu, mazu brīdi

Pažēlo, pažēlo mani.

Tu – mana sieviete, mana sieva,

Vai dzirdi, es skanu, tu skani,

Es esmu tik ļoti, ļoti stiprs,

Un tāpēc pažēlo mani.

/V. Ļūdēns/

***

Man gribētos tevi ieaijāt,

kā krēslā vējš liepiņu aijā.

Man lūgsnu gribētos pār tevi klāt

kā zaļsirmu vakaru maijā.

Man gribētos tevi vest un vest

pa tumšzilām sapņu pļavām.

Man gribētos tevi uz spārniem nest

uz debesīm – manām un tavām…

/F. Bārda/

***

Sieviete — tu esi trausla puķe,

Kuru mīlestības reibons šūpo.

Smaržīgos un siltos tumšos viļņos,

Galvā mirdzinājot zelta kroni.

Sieviete – tu skaistākā starp puķēm.Tava zieda kausā ģifts un medus,

Un pat eņģelim, kas sniedzas dzert to,

Dziļi ceļos vajadzētu pakrist,

Gaišo pieri trīs reiz pīšļus skarot,

Sieviete — tu esi skaistākā starp puķēm!

/F. Bārda/

***

Kā rožu krūmi,

sievietes mēs esam,

ko līdz pat salnām

ziedu košums sedz,

un vilinām, un

priecājamies sevī,

ka stiprais dzimums

ērkšķus nesaredz.

Kā gladiolas,

sievietes mēs esam,

kas tūkstoš krāsām

liegi sirdi glauž;

kā naktsvijoles,kuras

mēness naktī

ar smaržu stariem

sirdis pušu lauž.

Mēs sievietes, tik

daudzveidīgas esam,

kā viļņi,kas

pār jūras klaidu klīst;

ja vīrietis būs

prasmīgs juvelieris,

tam rokās nonāks

dārgakmenis īsts!!!

***

Ik sieviete staro un īpaša kļūst,

Kad mīlot jūtas pret sevi tā jūt,

Dzirkstošu smaidu un uguni acīs,

Nemāk nevienam vairāk tā slēpt.

Uzplaukst un uzzied sieviete katra,

Kad mīlestībā pukstēt sāk viņas sirds.

Mīlētai esot un mīlot ik brīdi

Teiksmainā mirdzumā viņa tad mirdz.

Mīloša sieviete vienmēr ir skaista,

Mīlestības aurā pazūd tās spīts,

Mīlestību dāvinot, mīlestību saņemot,

Kā veldzējošs avots ir viņas sirds.

Sievietei sirds ir radīta mīlēt

Un būtība viņas ir mīlētai būt,

Starot un mirdzēt īpašā aurā,

Dzīvības sēklas pasaulē sēt.

/E. Dambis/

Vēl daudz skaistu vēlējumu 8.martā sievietei varat atrast Dāvanu Serviss krājumā Novēlējumi Sieviešu dienā.

Bet ja vēlaties piemeklēt kādu īsu apsveikuma pantiņu, ko varētu iemacīties arī bērns, apskatiet šo krājumu – Pantiņi Sieviešu dienā!

Comments

comments