Apsveikumi 50 gadu jubilejā

50 gadu jubileja tiešām ir nozīmīgi svētki. Mūsdienu 50 gadu vecs cilvēks vēl arvien jūtas jauns un stiprs. Bieži vien tiek atklāti jauni hobiji un dzīvei tiek piedota jauna garša. Tāpēc novēlējumi 50 gadu jubilejā ir jāpiemeklē īpaši radoši. Jubilāram ir jāsajūt tas īpašais sveiciens, ko vēlaties nodot. Dāvanu Serviss ir īpaši atlasījis krājumu, kur apkopoti tie labākie dzejoļi, sveicieni, novēlējumi un apsveikumi 50 gadu jubilejā vīrietim un sievietei, kas Jums noteikti noderēs!

Labākā dāvana svētkos ir tā, kas nāk no sirds. Uzdāviniet emocijas, atmiņas un piedzīvojumu! Laba dāvana 50 gadu jubilejā būs atrodama pie Dāvanu Serviss! Šeit ir viss – sākot no SPA atpūtas un beidzot ar lidojumu ar gaisa balonu! Lieciet sev tuvam cilvēkam izbaudīt īsto dzīves garšu! 

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo kā liesma kūlā lietiem cauri švirksti.

Tava valoda un smiekli šķiļ katrā bezcerībā spožu dzirksti.

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,

Pelēcīgu dienu sudrabā

Spilgtu rozi iesiesi arvien!

***

Lai tev ir tāds spēks,

Lai tev ir tāda vara:

Likt šūpoties savam mūžam

Pašā visgaišākā starā.

/A. Rancāne/

***

Piecdesmit gadi – tas ir slieksnis,

Pie kura tiek izvērtēts cilvēka mūžs,

Ar citām acīm skatot, kas ir bijis,

Ar prātu uzlūkot to, kas vēl būs.

Un laimīgs tas, kas vienmēr pa dzīvi

Ar mīlu sirdī pratis ir iet,

Kas radis teikt gaišos un mīļos vārdus,

Kam prieku dāvājis citu prieks.

Izvērtēts tiek viss – gan prieks, gan bēdas,

Un darba solis, reizēm tik smags,

Un arī raudātās asaru pēdas,

No citiem ko slēpusi tumšākā nakts.

Piecdesmit gados tik daudz jau ir paveikts

Un reizēm šķiet, spēka kauss izsmelts jau sauss,

Bet visu to atsver vislielākais guvums,

Tev dārgu un mīļu cilvēku tuvums.

***

Neskumstiet, ka gadi nāk un iet,

Skatiet atpakaļ un pasmaidiet mazliet-

Tur bija mīlestība, ziedonis un prieks,

Ko nebiedēja rudenis un sniegs.

***

Vecums trakumam nebūs par šķērsli,

vecums jau arī aiz kalniem vēl vīd,

Tagad tev labākie gadi tik sākas,

acīs nemiera dzirksteles spīd.

Par taviem gadiem pacelsim glāzes,

novēlot laimi, izdzersim sausu,

lai visu, ko vēlies, spētu tu gūt

un vienmēr ar mīļiem cilvēkiem būt.

***

Gadi nāk un pazūd tālē,

Gadi prom ar vēja spārniem skrien.

Un tavā dzīves pavedienā,

Jubilejas mezglu jau sien.

***

Mums dzīves ceļos akmeņi un māli,

Ir šaubas, vilšanās un prieks.

Tam visam pāri varavīksnes vāli

Kā cerība, kas laimi sniegs

Tūkstoš dzidru saules staru

Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.

Prieku, laimi, veselību

Vēlējām no visas sirds!

***

Lai Jūs mīl un lai Jums ir ko mīlēt,

Lai Jūs gaida un lai Jums ir ko gaidīt,

Lai Jums ir ko darīt un lai ir, kas to novērtē,

Lai Jūs sargā no debesīm un saprot uz zemes!

***

Un kas par to, ka gadu vesels klēpis,

Kā pļavu ziedi laika vāzēs mirdz,

Gan sūrumu, gan prieku katrs slēpis,

Bet viss ir bijis vajadzīgs priekš sirds.

Lai sajustu, cik dzīve tomēr skaista,

Kur tā kā darba bite vari būt,

To sudrabu no mirkļa kārēm vācot,

Kas neapsūb un vējos nepazūd!

***

Ar cerību gaišajiem stariem

Pār klusajiem gadsimta mūžības galiem

Jubilāram vecumiņš kaulos jau lien

Kā sniegbalts tētiņš tam matos gudrību sien

Un Laimes māte viņam pidžamu sniedz!

***

Lai vienmēr pilns

ir Tavs dzīvības trauks

ar sauli

un debesu akām,

ar mīlestību-

tad dzīve Tev ļaus

vēl ilgi iet

jaunības takās!

Kas pūpolu laiku

pār dvēseli sedz,

kas nedzīvo acumirkļiem,

tas dzīves laivu

airēs arvien

ar laimes

un mūžības mirkļiem.

/K. Apškrūma/

***

Gadi neiet, gadi trakā steigā skrien…

Un ne attapties, ne saprast –

Tu jau mūža otrā pusē brien.

Jāūdz atvasarai: lai tā spēku aizdod,

Jāūdz puteņiem, lai gadiem pēdas jauc,

Jālūdz paša sirdij, tā vislabāk zinās,

Kā lai atpakaļ tos trakos gadus sauc.

/I.Kalnāre/

 ***

Lai jums gadi skrien joņiem,

Jums būs stipras vēl delnas.

No ābeļu baltās rasas,

no pašu zemītes melnās,

kur sāta maizīte izaug,

kur brūni pumpuri veras..

Līdz mūža gājumam vēlam

šī svētība jāatdzeras.

/M. Bārbale/

***

Kaut laikmets spītīgs, bargs un viltīgs,

Kaut gadsimtenis šķībs un greizs,

No dzīves nebēdz, dzīvi svētī,

Kā svētkus, kuri beigsies reiz.

Un naudu neskaiti, nedz gadus,

Bet mirkļus, kuros proti degt.

Jo vieglprātībai ir tāds mirdzums,

Ko smilts, ne zeme nespēj segt.

Ņem spārnus, rūpēm pāri laidies,

Kā taurenis zem saules spožs,

Ja nevari ar naudu šķiesties,

Ar prieku šķiesties vari drošs.

***

Šodien tortē sveces spraustas

Jubilāram seja raustas,

Jo ir zināms, ak mans mūžs

Visas tās būs jānopūš.

***

Nevajag skaitīt gadus,

Kuri aulēkšiem skrien –

Gadus tāpat kā naudu,

Noturēt nespēj neviens.

Skaitīsim laimīgos mirkļus,

Kuru mūžā bijis tik daudz –

Ar tiem mēs bagāti esam

Un novecot nebūs ļauts!

***

Aiz gada gads kā balta saule riet,

Bet atmiņas ar sapņiem blakus stājas.

Cik jaunu nodomu un ilgu krājas!

Sirds piemin jaunību un atkal dzied!

***

Cik gadus Tu esi nodzīvojis

Mēs neskaitīsim.

Jauns ne jau vecs

Mēs tikai vēlēsim:

Neslimo, nenoveco

Brauc ar mopēdu, lai nav garlaicīgi

Un vēl daudzus gadus

Svinam Tavas dzimšanas dienas.

***

Tev gadu mija, ko lai vēl?

Jo dzīvē daudz kas skaists vēl notiks,

Bet lai nekad nav gadu žēl,

Kas tajā nodzīvoti.

***

Skrien gadi prom,

Tev dodot gadu skaitu.

Ir viņos dzīvots, strādāts, smiets,

Vien gadiem netici un sevi jaunu jūti,

Vēl jāveic daudz, kas dzīves kausā liets.

***

Dzīvi nedrīkst vien dzīvot

Un vīnu ar steigu dzert;

Vaj`g iet caur pasauli mīlot

Un baudu no mirkļa tvert!Par grūtībām nedrīkst domāt,

Tās vajag darīt un viss;

Var akmeņi būt tev somā

Un tās var būt debesis!Un vecumu nedrīkst gaidīt;

Tas jau tāpat reiz nāks.

Ja vari par likstām smaidīt,

Tad laiks tevi nepanāks!

/G. Kraulere/

***

Ko šodien mēs tev sacīt varam,

kad balti sniegi zemi klāj,

kad tava mūža gadu kokam

ir zelta krāsas lapa klāt?

Tik klusa, rimta katru dienu,

tik nemanāma daudziem mums,

bet tevi satiekot, mēs jūtam-

nāk labestības strāvojums.

Un tādēļ mēs no sirds tev vēlam,

lai balta katra diena aust,

lai tavā dzīves zelta kausā

ir laimes, prieka, saules daudz.

/Lauma Daugiša/

***

Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās,

kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,

Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, darbi veicas, gaišas dienas rit.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt

Un lai par tiem nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī

Un daudzus skaistus gadus vēl.

***

Atļauj šodien saviem gadiem ziedēt

kā ziedlapiņām, kuras saulē plaukst,

Atļauj šodien saviem gadiem skanēt

kā melodijai, kura sirdī šalc.

Ļauj kādam sapnim šodien zvaigznēs mirdzēt,

Lai dienu skrejā tie pie tevis trauc!

/A.Āre/

Ir tuvs cilvēks, kuru jāapsveic 40. dzimšanas dienā? Apskatiet Dāvanu Serviss krājumu – Apsveikumi 40 gadu jubilejā, kur noteikti atradīsiet skaistus apsveikuma vārdus!

55 gadu dzimšanas diena, bet nav īsto vārdu ko pateikt svētkos? Ieskatieties šeit – Apsveikumi 55 gadu jubilejā, noteikti atradīsiet īstos vārdus!

Comments

comments