Jaungada dzejoļi

Jaunais gads tuvojas, ikvienā ir svētku sajūtas un gaidas pēc brīnuma. Šajā laikā tiek dāvinātas dāvanas un izteikti apsveikuma vārdi. Nereti tiek skaitīti arī dzejoļi par jauno gadu. Dāvanu Serviss ir izveidojis krājumu, kur atrodami labi un noderīgi Jaunā gada dzejoļi, kas noderēs ikvienam!

Daudzi dāvina dāvanas ne tikai Ziemassvētkos, bet arī Jaunajā gadā. Ieskatieties Dāvanu Serviss Ziemassvētku dāvanu piedāvājumā, Jūs noteikti atradīsiet, ko īpašu!

Gads atnācis pavisam jauns.

Ko tas no dzīves jēdz?

Tik apjukušu Vecaisgads,

To mūsu vidū iestumt mēdz.

Nav laika bijis Vecajam,

Ar jauno noņemties, to skolot,

Cik ticīgi tam acis mirdz,

Kad sev un viņam kaut ko solām.

Gads atnācis pavisam jauns.

Ko tas no dzīives zin?

Un visus mūsu solījumus,

Kā svētkus lielākos viņš svin.

Cik viņš ir jauns un jauks,

Un mūsos skatās apskaidroti,

Ak, soli, soli viņam, draugs,

Kurš cits vēl ticēs tev tik ļoti.

/M.Zālīte/

 ***

Pusnakts stundā, gadu mijā,

Lai jums zvaigznes laimi sijā,

Lai mazs rūķis laimi nes,

Līdz malām pilnu maisu,

Aizkūp visas nelaimes,

Kā putekļi pa gaisu.

Jaunā gadā tādu sparu,

Kas uz priekšu rauj ar varu,

Darba lai ir daudz un spēka,

Mīlestības, mazliet grēka.

Vecā gadā jautram būt,

Jaunā gadā laimi gūt,

Lai jums palīdz četri velni,

Divi balti, divi melni.

Vīna glāzi rokā tveriet

un uz Jauno gadu dzeriet,

Mazliet sniega, mazliet prieka,

Mazliet spēka, mazliet grēka,

Bet visvairāk mīlestības!

Vienu gaišu saules staru,

Vienu zaļu egles zaru,

Mīļus sveicienus no manis,

Jaunais gads lai aiznes tev.

***

Lai Jaunais gads ir

Skaists kā Vidzeme,

Līdzens kā Zemgale,

Dziesmots kā Latgale

Un bagāts kā Kurzeme!

Lai sildās sirds

Tai baltajā dziesmā,

Ko šovakar zeme

Debesīs dzied.

lai nosargā sevī

To svecīšu liesmu,

Ar kuru var droši

Caur puteņiem iet.

***

Jaunā gadā atkal prasa,

Vai būs laime, kāda, kur?

Zīlnieks ziemas zvaigznēs lasa,

Prātnieks prāto, burvis bur.

Dzīves tumsa visus baida,

Stāvot gadu krustceļos.

Visas sirdis gaismu gaida,

Kas mums dzīvei gaismu dos.

Laime nāk ar zvaigzni rokā.

Tiem, kam laba, silta sirds,

Viņa smaigā staru lokā

Dzīves ceļi gaiši mirdz.

/K. Skalbe/

***

Ir dīvaina sajūta gadu mijā,

Kad zvaigžņotā debess sudrabu sijā,

Tad zogas gan prieks, gan neziņa krūtīs,

Ko nākamā gada puteņi sūtīs –

Ir dīvaina sajūta tādā brīdī,

Kad satiekas gadi uz īsu brīdi:

Tu pats it kā stāvi vēl durvju priekšā,

Bet domas sen jau atrodas iekšā.

***

Atkal viens kalendārs beidzas.

Tā jau tie gadi krājas.

Atnāk un projām steidzas,

Bet kur tie saglabājas?

Saulainās vasaras jomās,

Ziemas puteņos skarbos?

Nē, mūsu gaišajās domās,

Labajos, krietnajos darbos.

***

Aiztecējis apaļš gadiņš.

Kāpsim jaunu pakāpienu

Mēs pa lielām dzīves kāpnēm

Augstāk – droši kā arvienu;

Paliksim te daudz, daudz dienu-

Trīssimtsešdesmit un piecas,

Uzmanīgi vērodami

Visu, kas vien sauļup tiecas.Vasaru mēs redzam dabā,

Ziemu – grāmatā un skolā,

Klausīdamies skolotājos,

Rātni sēdēdami solā.Un, kad paies atkal gadiņš,

Savu zināšanu kalnu

Celsim plecos smaidīdami,

Kāpsim pakāpienu jaunu.

***

Sala tētim darba daudz,

Meža zvērus talkā sauc –

Drīz vien Jaunais gads būs klāt,

Jāsāk balvas darināt.Lācis cērts un zarus šķin,

Žubes šuj un dzijas trin,

Zaķis krāso, dzenis kaļ,

Vāverīte riekstus maļ.Veikli darbs uz priekšu rit,

Jautri dzeņa āmurs sit.

Sala tētim priecīgs prāts –

Jaunais gads lai sveicināts!

/Dz. Rinkule-Zemzare/

***

Jaunais gads mums atkal dos dienas,

Diena pēc dienas ar darbu lai pildās,

Kā ar medu piepildās šūnas,

Cilvēks pie dzīvām domām lai sildās,

Lai no tumšās, miegainās kūnas,

Dvēseles tauriņš spārnus sev raisa,

Meklēdams saules un vasaras gaisa.

***

Lūk sagaidīts ir jaunais gads,

Vēl vakar likās tas kā sapnis tāls,

Un atplauks mūsus sejās smaids,

Jo ticam mēs, ka gads būs labs.

Ja kļudījāmies vecā gadā,

Tas likās nemaināms nekad,

Tad ticēsim ka jaunā gadā,

Mēs bēdu apiesim vienmēr.

Lūk pirmā gada diena cauri,

Un jāuzsāk mums garais ceļš,

Kad varēsim mēs vēlēt laimi,

Lai Jaunais gads mums būtu labs!

***

Kad pienāk vakars, apklust vēji kokā,

Nāk sētā rūķīši, tie turas roku rokā.

Tiem rozā vaigi, dāvaniņas plecā

Viens tērpts ir jaunā, cits vecā mētelī,

Tos nerej suņi, neredz ļauna acs,

Jo nāk tur kopā – Vecs un Jaunais gads.

***

To, ko vecais gads ir devis,

Tagad zināms visiem mums,

Bet, ko Jaunais gads ir lēmis,

Tas vēl paliek noslēpums.

Lai Jaunais gads nes jaunas dienas,

Lai saltas, tumšas nav nevienas.

Lai spēka daudz, lai viss, ko dara, sokas,

Lai nepagurst ne sirds ne rokas!

***

Būs arī Jaunā gadā rūpju stundas garas

Un laimes mirkļi aši aizzibēs.

Un sapņi būs un darbs, kas jāpadara,

Bet tāpēc dzīvojam zem saules mēs.

/K. Apškrūma/

Ja esat īsu un ātri skaitāmu pantiņu meklējumos, ko nosūtīt īsziņā vai noskaitīt gadu mijas svētkos, ieskatieties bloga rakstā Jaungada pantiņi, kur noteikti atradīsiet kādu labu pantiņu!

Savukārt, meklējot skaistu novēlējumu, ko pateikt Jaunajā gadā, to var sameklēt šeit – Novēlējumi Jaunajā gadā!

Comments

comments