Jāņu dziesmas un tautasdziesmas

Jāņi ir senlatviešu svētki, kas tiek saukti arī par vasaras saulgriežu svētkiem. Jāņu dienas svinības notiek naktī no 23. uz 24.jūniju. Kā tās notiek? Priecīgā gaisotnē tiek dziedātas Jāņu dziesmas un skaitītas tautasdziesmas par Jāņiem. Dāvanu Serviss palīdzēs atrast piemērotāko dziesmu un jautrāko tautas dziesmu!

Lai iepriecinātu Jāni ar svētkiem vai apsveiktu mīļu cilvēku vasaras saulgriežos, apskatieties Dāvanu Serviss Jāņu dienas dāvanas un Jūsu dāvana noteikti paliks atmiņā!

Visi gaida Jāņa dienu,

Puiši gaida, meitas gaida;

Puišiem alu, puišiem sieru,

Meitām zāļu vainadziņus.

 ***

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Ko tik ilgi kavējies?

Savīst mani puķu kroņi

I rozītes izravētas.

***

Devu, devu Jānišam,

Ko es biju solijusi:

Cepli maizes, mucu alus,

Nobarotu siveniņu.

***

Visas puķes noziedēja,

Papardīte neziedēja,

Tā ziedēja Jāņu nakti,

Zeltītiemi ziediņiemi.

***

Iesim ļaudis, skatīties,

Vai ir vārti appušķoti,

Vai ir vārti appušķoti?

Vai ir dārzi izravēti.Labvakari, rudzu lauks,

Kā Dieviņis tev līdzēja?

Kā Dieviņis tev līdzēja

Baltiem ziediem noziedēt?Lec, Jānīti, kur lekdamis,

Lec kāpostu dārziņā,

Lai aug balti kāpostiņi

Kā Jānīša cepurīte.Lec, Jānīti, kur lekdamis,

Lec lopiņu laidarā,

Izmin usnes, izmin nātres,

Tīri manu laidariņu.

***

Sit, Jānīti, vara bungu

Vārtu stabu galiņā,

Lai trīs visa tautu zeme,

Lai dzird mani bāleliņi.

***

Ai bagāta Jāņa diena,

Atved man arājiņu;

Ja ved jaunu, tad ved skaistu,

Ja ved vecu, tad bagātu!

***

Meitas Jāni daudzināja

Jau vakar, aizvakar;

Puiši, šķelmi, nedaudzina

Ne Jānīša vakarā.

***

Par gadiņu Jānits nāca,

Kà mēs Jāni mielosim?

Sildam pienu, cepam raušus,

Tà mēs Jāni mielosim.

***

Ņem spēku no Jāņu zālēm,

Ko tās Tev šovakar sniedz,

Tas paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut sen būs novītis zieds.Ņem spēku no Jāņu gaismas,

Kas pakalnos gaiši spīd,

Tā paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut sen būs atausis rīts.Ņem spēku no Jāņu dziesmām,

Kas līgo visapkārt Tev,

Tās paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut vārdi būs zuduši sen.Ņem spēku pati no sevis,

Ko dvēsele sevī slēpj,

Tas paliks ar Tevi tik ilgi,

Kaut liksies – kāds tīklus vērpj.Ņem spēku no Jāņu zālēm,

No gaismas, kas kalnos zied,

Ņem spēku no nakts bez tumsas,

Kas šonakt pār zemi iet.

***

Ai Jānīša vakariņš,

Ozuliņa tērētājs!

Grib dārziņi, tīrumiņi,

Grib meitiņas vainaciņu.

***

Nāc nākdama, Jāņu diena,

Tev ir daudz gaidītāju,

Govis gaida zāļu kroņu,

Meitas skaistas līgošanas.

***

Jāņu nakti dancot gāju,

Naudu bēru zābakos,

Lai teic meitas dancodamas,

Tam sudraba zābaciņi.

***

Es nopinu Jāņu nakti

Rudzu puķu vainadziņu,

Gribēdama skaidru vīru,

Tīru rudzu maizi ēst.

***

Atnāk manim Jāņu diena,

Nezināma, nedzirdama.

Ne man siets Jāņa siers,

Ne salūgti Jāņa bērni.

***

Kuriet augstu Jāņa guni

Pašā Jāņa vakarā.

Jāņa bērni nosaluši,

Jāņu zāles lasīdami.Šķil uguni, pūt uguni

Pašā Jāņa vakarā,

Pūt ārā ienaidiņu

No maliņu maliņām.Dedzi gaiši, Jāņa gune,

Pār deviņi novadiņi,

Pār deviņi novadiņi,

Līdz saulīte rotāsies.Cik gaismiņa atspīdēs,

Tik ļautiņi svētīsies,

Tik ļautiņi svētīsies,

Jāņa nakti līgojot.

***

Brēkdams gailis laktā lēca,

Nu būs miežu vasariņa;

Nu dzers alu Jāņu bērni,

Snīpus krūzā mērcēdami.

***

Es noviju vainadziņu

No visàm puķitèm;

Es uzliku vainadziņu

Pašâ Jāņu vakarâ,

Jānits manim roku sniedza

Pašâ Jāņu vakarâ.

***

Ai, Jānīša vakariņis,

Ozoliņu tērētājis,

Grib dārziņi, tīrumiņi,

Grib meitiņu vainadziņi.Kas tās manas lievenītes

Ar sudrabu nobārstīja,

Jāņa bērni nobārstīja,

Jāņa nakti staigādami.Jāņa māte izpušķoja

Ar apsēm istabiņu.

Vai tev trūka bērzu, kļavu,

Vai kuplāi ozoliņa?

***

Sīkas puķes, lielas puķes

Ziedēj` visu vasariņu:

Papardītes, gudrinieces,

Tās ziedēja Jāņu nakti.

***

Es Jānīti dancot vedu

Pašā Jāņu vakarā;

Jāņišam bij santa bikses,

Man sidraba lindraciņi;

No Jānīša santi put,

No maniem sidrabiņš.

***

Visa bija Jāņu zāle,

Ko plūc Jāņu vakarā:

Vībotnīte, papardīte,

Sarkanais āboliņš

***

Celies, brālīt, aunies kājas,

Iesimi Jānīti ielīgot.

Celies, saimniece, aunies kājas,

Jau tavi kaimiņi ciemos aicina.Kopā, kopā, kaimiņu sievas,

Kopā, kopā, kaimiņu vīri,

Iesim Jānīti ielīgot,

Iesim Jānīdi padaudzināt.Klausies, Jānīt, kur tevi daudzina:

Ozolu mežā, tur tevi daudzina.

Tur tevi daudzina,

Vainagus pinot.

***

Brauc, Jānīti šai zemē

Ar to ziedu vezumiņu:

Meitām dodi sārtas rozes,

Puišiem zaļas skābenītes.

***

Kas grib baltas villainītes,

Ganiet aitas Jāņu nakti:

Jāņu nakti zelta rasa,

Aitas baltas balināja.

***

Meitiņ, tava skaista rota

Jāņa nakti jagodè;

Izgodejse Jāņa nakti,

Liec pūriņa dibenâ.

***

Jānīts nāca, Jānīts nāca,

Ko mēs Jāni mielosim?

Nokausim purva dzērvi,

Upē zaļu līdaciņu.

***

Es nopinu vainadziņu

Pašā ziedu laiciņā;

Pašā ziedu laiciņā,

Pašā Jāņu vakarā.

***

Jānīt’s jāja gad’ apkārti,

Atjāj Jāņa vakariņu.

Norīb zeme atjājoti,

Noskan pieši nolecoti.Jānīt’s sēdēj kalniņā,

Vara bungas mugurā.

Sit, Jānīti, vara bungas,

Lai ceļas Jāņa māte.Sit, Jānīti, vara bungas,

Vārtu staba galiņā,

Lai klausās tie ļautiņi,

Kam nav sava bungotāja.

***

Es redzēju Jāņa rītu,

Kur saulīte medīt gāja:

Divi zelta kucentiņi

Apzeltītu irbi dzina.

***

Īsa, īsa Jāņu nakts,

Pār visāmi naksniņāmi,

Te satumsa, te uzausa,

Pie Jānīša uguntiņas.

***

Met, meitiņa Jāņa nakti

Liepiņā vainadziņu:

Ja palika zariņos,

Vedīs tevi šoruden.

Ja nokrita zemītē,

Vedīs tevi citugad’.Metiet, meitas Jāņa nakti

Upē savu vainadziņu;

Kam ar straumi aizpeldēja,V

edīs meitu šorudeni.

Kam nogrima dibenā,

Tā bez vīra šorudeni.

***

Pūt, Jānīti, vara tauri

Pašā Jāņu vakarā,

Lai sanāca Jāņa bērni,

Lai dziedāja Jāņu dziesmas,

Lai dziedāja Jāņu dziesmas,

Lai atnesa Jāņu zāles,

Lai iedzēra Jāņu alu,

Lai uzkoda Jāņu sieru

Lai aizdedza darvas mucu,

Lai darija vaiņadziņus,

Lai gaidija Jāņu rītu,

Kad saulīte rotājāsi.

***

Jānīts brauca visu gadu,

Pārbrauc Jāņa vakarā;

Meitas taisa Jāņam guļu

No liepiņu lapiņām.

***

Nāciet šurp, Jāņa bērni,

Gaŗām vis neejiet:

Es jums došu, kas man būs,

Alu dzert, sieru ēst.

Vēlaties kādu skaistu apsveikumu Jāņos? Ienāciet Dāvanu Serviss bloga rakstā – Jāņu apsveikumi, pantiņi un dzejoļi, un atrodiet savu apsveikuma pantiņu!

Gadījumā, ja nepieciešami apsveikumi Līgo svētkos, tad rakstā – Līgo apsveikumi un pantiņi, noteikti varēs atrast ko piemērotu!

Jānos neiztikt bez tradīciju ievērošanas, kādas tad ir tās Jāņu svinēšanas tradīcijas, uzzināt var šeit – Jāņu tradīcijas!

Comments

comments