Populārākās Ziemassvētku dziesmas

Ziemassvētki – galvenās asociācijas ar šiem svētkiem ir dāvanas, apsveikumi, svētku galds un Ziemassvētku dziesmas. Ikvienā pasākumā mēs dzirdam skaistu svētku mūziku un dziesmas, kas aicina mums dziedāt līdzi. Kādas ir populārākās Ziemassvētku dziesmas, kas ikvienam no mums liek sajust to īpašo svētku sajūtu? Dāvanu Serviss ir sameklējis un apkopojis to Ziemassvētku dziesmu topu, kas patiks ikvienam!

Ielūkojaties arī Dāvanu Serviss dāvanu sadaļā Ziemassvētku dāvanas draugiem, kur varēsiet atrast interesantas un aizraujošas dāvanas saviem draugiem un mīļajiem!

Savukārt, zemāk atlasītās Ziemassvētku dziesmas noteikti ļaus Jums iejusties šajā svētku gaisotnē un skaisti pavadīt šos svētkus!

1. Ak, eglīte, ak, eglīte

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu pastāvīga esi –

Tu zaļo ziemas aukstumā,

Tāpat kā vasar’s karstumā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu pastāvīga esi.

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tu manim patikt vari.

No Ziemassvētku eglītes

Man spīd daudz gaišas svecītes.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tu manim patikt vari.

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca –

Pastāvība un cerība,

Dod spēku skumjā nestundā.

Ak eglīte, ak eglīte,

Tavs apģērbs man ko māca.

Ak, eglīte, ak, eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

Tu grezno pilis, būdiņas,

Nes visur mieru, līksmību.

Ak eglīte, ak eglīte,

Cik skaista tu gan esi.

***

2. Klusa nakts, svēta nakts

Klusa nakts, svēta nakts!

Visi dus nomodā.

Vēl ir Jāzeps un Marija

Kūtī, Dāvida pilsētā.

Jēzus silītē dus,

Jēzus silītē dus.

Klusa nakts, svēta nakts!

Ganiem Dievs novēl pats.

Dzirdēt eņģeļus slavējam,

Tuvu, tālu skandinām:

Kristus – glābējs ir klāt!

Kristus – glābējs ir klāt!

Klusa nakts, svēta nakts!

Dieva dēls, tava acs.

Mirdz mums dievišķā skaidrībā.

Nu ir dvēsele pestīta,

Jo Tu dzimis par mums!

Jo Tu dzimis par mums!

***

3. Zvaniņš skan

Mežus pārklāj sniegs,

Lāčiem ziemas miegs,

Gaiss tik skanīgs, salts,

Viss tik tīrs un balts.

Tālu ziemeļos,

Pārslu puteņos,

Tur, kur slejas kupenas,

Tur zvani iešķindas.

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

Te no ziemeļiem,

Pāri klajumiem,

Zvaigžņu staru šķilts,

Rodas gaismas tilts!

Un no tālienes

Vēsma skaņas nes,

Briežu vilktas tuvojas,

Tur sapņu kamanas.

Zvani skan, zvani skan,

Ziemassvētki brauc:

Dāvanas būs tev un man,

Visi bērni sauc.

***

4. Uzsniga sniedziņš balts

Uzsniga sniedziņš balts,

Balts kā vissmalkākie milti.

Uzsniga sniedziņš balts,

Un zemei palika silti.

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu. 

Saule kad miegu guļ,

Mēness kad staigā pa parku.

Spuldzes kā actiņas spīd,

Un pat vēl izdzēstas sargā.

Pelnrušķīt, laiks ir laiks,

Ceļš tavs drīz vedīs uz pili.

Paciet vēl grambas šīs,

Drīzi nāks mākoņi zili.

Ja tevi nemīl neviens,

Tev taču ir, ko mīlēt.

Labajā nosprūst naids,

Kā bulta ozola zīlē.

Vienmēr uz pasaules kāds,

Kuram bez tevis ir auksti.

Un pat aiz pasaules vēl,

Vajag ar siltu plaukstu.

***

5. Jūs bērniņi nāciet

Jūs bērniņi nāciet ar priecīgu prāt’

Pie silītes Bētlemē visi nu klāt!

To prieku lai katris lai sirsniņā jūt

Kā debesu tēvs savu dēlu mums sūt’.

Ak, eita tur kūtī pie silītes ar! 

Pie svecītes gaismiņas skatīties var,

Ka autiņi tīri, tur bērniņu sedz,

Par eņģeļiem jaukāku guļot to redz.

Tur guļ viņš, ak, bērni, uz salmiem un sien’,

To Jāzeps un Marija skata arvien.

Tur ganiņi ienāk, un ceļos tie krīt,

Un gaisā dzied eņģeļi: ’Dievs pie jums mīt!’

Ak, metieties ceļos kā gani ir jūs’,

Un salieciet rociņas, pateikties būs.

Un līksmojiet priecīgi eņģeļiem līdz:

’Mēs mīlējam tevi, kas autiņos tīts!’

Ko dosim, mēs, bērni, ko dāvāsim tev?

Ak, saņem mūs pašus par dāvanu sev!

Tu negribi mantas, ko pasaule rod,

Bet sirdi it šķīstu, kas godu tev dod.

***

6. Piparkūkas danco

Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?

Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?

Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?

Danco, danco, kas uz lielā šķīvja danco?

Piparkūkas, piparkūkas danco danco,

Piparkūkas, piparkūkas danco danco.

Piparkūkas, piparkūkas danco danco,

Piparkūkas, piparkūkas danco!

Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?

Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?

Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?

Smaržo, smaržo, kas pa visu māju smaržo?

Piparkūku smaržas danco, danco,

Piparkūku smaržas danco, danco.

Piparkūku smaržas danco, danco,

Piparkūku smaržas danco!

Danco, danco, kas uz manas mēles danco?

Danco, danco, kas uz manas mēles danco?

Danco, danco, kas uz manas mēles danco?

Danco, danco, kas uz manas mēles danco?

Piparkūku gardumiņš danco, danco,

Piparkūku gardumiņš danco, danco.

Piparkūku gardumiņš danco, danco,

Piparkūku gardumiņš danco!

Piparkūku gardumiņš danco, danco,

Piparkūku gardumiņš danco, danco.

Ai, kā danco, danco, danco,

Ka tik mēli līdzi neaizdanco.

***

7. Priecīgi Ziemassvētki klāt

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Dziesmas skan, gaisma līst,

Svētku smaržas visapkārt klīst!

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Tādēļ visi līdzi gavilēt lai sāk,

Jo no tēva troņa mums pasaul’s gaisma nāk!

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Gaisma tumšā ceļā, mūsu gaisma tu!

Tiem tu dod, kas Tevīm tic, svēto mieru nu.

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt.

Ko priekš citiem darām, tas priekš tevis ir.

Lai teic katris Kristus bērns “Man šos svētkus šķir!”

Priecīgi Ziemassvētki klāt,

Prieka zvans sāk gaisu tricināt!

***

8. Ak, tu priecīga

Ak tu priecīga, ak, tu svētīga,

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,

Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga,

Ziemassvētku dieniņa!

Kristus ir nācis, pestīt mūs sācis,

Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga,

Ziemassvētku dieniņa!

Enģeļi nekavē, Kristu tie slavē.

Priecājies, priecājies, draudze!

***

9. Circenīša Ziemassvētki

Dzied circenītis aizkrāsnē.

Nāc, puisīt, mātei azotē.

Ak, neprasi! Nav maizītes,

Skat, skat, tur laukā zvaigznītes! (x3)

Lai citiem riekstiņš, pīrādziņš,

Mums, lūk, tur logā mēnestiņš!

Tāds mīļš, balts, apaļš mēnestiņš,

Tik spoži citiem nespīd viņš. (x3)

Beidz raudāt, dēliņ, rimsties nu,

Es tev ko jauku stāstīšu:

Mēs runci ratos iejūgsim,

Uz mēnestiņu nobrauksim. (x3)

Tur būs tev spožas spēlītes,

Būs runcim zelta pelītes.

Tev iedos sidrab’ šaut’nīti,

Un vēl ar zelta gailīti. (x3)

Pie sāniem būs tev zobentiņš,

Un rokās sarkans karodziņš.

Miedz, puisīt, aizmiedz azotē,

Kā circenītis aizkrāsnē. (x3)

***

10. Vecgada dziesmiņa 

Apkārt tik balts uzsnidzis sniegs,

Bērniņi pie eglītes stāv, acīs mirdz prieks.

Atnāciet ciemos, es lūdzu, būšu priecīgs es un kluss,

Atnāciet, lūdzu, Ziemassvētki klāt.

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x2)

Atļaujiet man pateikties jums,

Dziesmiņa skan priecīgi man, priecīgi mums.

Pasaule smaida, es zinu – es Jūs mīlu, tas ir viss.

Atnāciet, lūdzu, jaunais gads jau klāt!

Eglīte smaržo un mirdz,

Actiņās prieks, satraukta sirds.

Actiņās prieks, satraukta sirds,

Eglīte mirdz.

(piedziedājums x7)


Kad dziesmas nodziedātas, ir pienācis apsveikumu un novēlējumu laiks. Apskatiet bloga rakstu Ziemassvētku novēlējumi, kur atradīsiet skaistus novēlējumus ikvienai gaumei. Un, protams, mēs bieži meklējam ko ātri iegaumējamu, arī šeit Dāvanu Serviss palīdzēs – Jūsu izvēlei Īsi Ziemassvētku pantiņi un dzejoļi, ko skaitīt pie eglītes!

Comments

comments