Līgo dziesmas un tautasdziesmas

Kas raksturo latviešus? Protams, dejas un dziedāšana! Nevieni Līgo svētki nepaiet bez dejām apkārt ugunskuram un Līgo tautas dziesmu skaitīšanas un dziedāšanas. Dāvanu Serviss Jūsu izvēlei piedāvā lustīgākās latviešu Līgo tautasdziesmas bērniem un pieaugušajiem! Šeit var būt atrasti arī skaisti Līgo dziesmas vārdi, ko dziedat plašā vai mazā draugu lokā!

Lai līgošana ir vēl jautrāka, apskatieties piedzīvojumu dāvanu no Davanu Serviss piedāvātajām Līgo dienas dāvanām!

Līgodama upe nasa

Zaļu zīda zīļu vainadziņu!

Dziedādamas tautas veda

Vainadzīņu vijējiņu!

 ***

Līgo, māmiņa, līgodama,

Līgo skaisti šovakar,

Neaizmirsti savai meitai,

Jāņu dziesmas mācīt ar.

***

Līgo rudzi, līgo mieži,

Līgo visa labībiņa;

Kāpostiņi nelīgoja,

Līgo paši stādītāji.

***

Līgosim mēs bitīte,

Tev siliņi, man āriņi;

Tev siliņi ziedu ņemt,

Man āriņi gotiņām.

***

Līgot kāpu ozolā

Daugaviņas maliņā,

Bij bitīte līgotāja,

Bij deviņi bāleliņi,

Es desmita brāļu māsa

Sīdrabā sēdētāja,

Pati sēdu sidrabā,

Vaiņags zelta vizuļos.

***

Līgojam divi vien,

Līdz trešo dabūsim;

Bridīsim pār upīti,

Tur trešo dabūsim,

Vai būs polis, vai būs leitis,

Vai dižens tēva dēls.

***

Lai nāk pati saimenīca

Juma ņemti tīrumā;

Ja nenāca saimenīca,

Lai līgo tīrumā.

***

Es to savu istabiņu

Ar meijam izpušķoju,

Saldu alu darināju,

Līgotājus gaidīdama.

***

Līgojam, līgojam,

Neguļam, neguļam,

Redzēsam, redzēsam,

Kur saulīte rotājās!

***

Līgodama vien staigāju

Šo gaŗo vasariņu,

Būs visiem pieminēt

Manu skaistu līgojumu.

***

Lai līgo, kas līgo,

Rudzu lauks, tas līgo;

Tas līgo Jāņu nakti

Līdz pašai zemītei.

***

Līgo, līgo, ozoliņi,

Ar visām bitītēm:

Gan tu drīzi aizlīgosi

Kurzemnieku upītē.

***

Līgo, māmiņa, līgodama,

Līgo skaisti šovakar,

Neaizmirsti savai meitai

Jāņu dziesmas mācīt ar.

Lai, kad viņai pašai meitas

Kādreiz līdzi Jāņos būs,

Atceroties vecos vārdus,

Līgo dziesma jauna kļūst.Līgo, tētiņ, līgodams,

Līgo skaisti šovakar.

Neaizmirsti savam dēlam

Jāņu dziesmas mācīt ar.

Lai kad viņam pašam dēli

Kādreiz līdzi Jāņos būs,

Atceroties vecos vārdus,

Līgo dziesma jauna kļūst.Līgo veci, līgo jauni,

Kamēr Jāņu uguns degs,

Līgosim mēs šo naksniņu,

Kamēr rīta saule lēks.

Citu gadu sagaidīsim,

Kad Jānītis atkal nāks.

Tā lai mūsu bērnu bērni

Vienmēr līgo dziesmas māk.

***

Līgodama upe nesa

Zaļu ziedu vainadziņu

Dziedādamas tautas veda

Vainadziņa vijējiņu

Audiet meitas, raudiet meitas

Viena meita mazumā

Dziediet sievas, dziediet sievas

Viena sieva vairumā

Raudiet puiši, raudiet puiši

Viens puisītis mazumā

Dziediet vīri, dziediet vīri

Viens vīriņi vairumā

Dievs to zina kas par sniegu

Māsai galva apsnigusi

Nenokusa saulītē

Ne siltā istabā

Dieviņ tavu likumiņu

Laimiņ tavu lēmumiņu

Svešs ar svešu satikās

Mīļi mūžu nodzīvoja

Šķir Dieviņi lietus gaisu

Deviņos gabalos

Lai šķir Laima taisnu ceļu

Šī celiņa gājējiem

***

Līgo pļavas, līgo lauki,

Savas dienas gaidīdami.

Kad atnāca Jāņa diena,

Visiem ziedu seģenītes.Ziedēj pļava, ziedēj nora,

Ziedēj visas mežmalītes.

Kas to ceļu nopēdoja

Basajāmi kājiņāmi,Jāņa bērni nopēdoja,

Jāņa zāles lasīdami.

***

Vēl liepu ziedi nesmaržo,

Vien jūnija ziedošās acis

Līgo vainagā dziesmas

Un sarkanas magones pin,

Papardes zaļajās liesmās

Mazliet no neprāta smelties ļauj,

Veldzēties mirkļos

No tava tuvuma siltuma glāstiem.

Caur jasmīnsmaržu zemeņsmaidi

Sarkstot bikli raisās,

Līgo valsī mīlestība tvīkstot

Pieglaužas ar tauriņspārniem,

Caur tavu netveramo smaidu

Ozollapu ēnā, tevi mīlot,

Iemācījos mīlēt

Griezes dziesmu.

***

Pār pļaviņu pāriedama, līgo, līgo,

Pļavas dziesmu nodziedāju, līgo

Līgo, līgo, pļavas dziesmu nodziedāju, līgo.

Man piebira pilnas kurpes, līgo, līgo

Zilu ziedu zelta rasas, līgo

Līgo, līgo, zilu ziedu zelta rasas, līgo

Visa laba Jāņu zāle, līgo, līgo

Ko plūc Jāņu vakarā’i, līgo

Līgo, līgo, ko plūc Jāņu vakarā’i, līgo

Vībotnīte, papardīte, līgo, līgo

Sarkanais āboltiņis, līgo

Līgo, līgo, sarkanais āboltiņis, līgo

***

Aplīgoju rudzu lauku, līgo,

Kādiem ziediem rudzi zied’a? līgo,

Dzelteniemi ziediņiem’i

Aplīgoju auzu lauku, līgo,

Kādiem ziediem auzas zied’a? līgo,

Baltajiem’i ziediņiem’i

Aplīgoju zirņu lauku, līgo,

Kādiem ziediem zirņi zied’a?, līgo,

Raibajiem’i ziediņiem’i

Aplīgoju linu lauku, līgo,

Kādiem ziediem lini zied’a? līgo,

Zilajiem’i ziediņiem’i…

Pēc skaisti nodziedātas dziesmas vienmēr noderēs kāds apsveikums Līgo svētkos, ienāciet Dāvanu Serviss bloga rakstā – Līgo apsveikumi un pantiņi, un atrodiet savējo!

Ja mekējat, kādu skaistu un īpašu noskaņu nesošu dzejoli, ieteicams ienākt šeit – Līgo dzejoļi ikvienam, kas palīdzēs radīt īpašu noskaņu svētkos!

Comments

comments