Apsveikumi 35 gadu jubilejā

35 gadu dzimšanas diena ir nopietns datums. Šajā dienā gribās novēlēt skaistus vārdus un uzdāvināt neatkārtojamu dāvanu. Ja arī Jums ir jāmeklē apsveikumi 35 gadu jubilejā, apskatiet šo krājumu. Dāvanu Serviss ir atlasījis skaistus apsveikuma vārdus, kurus būs patīkami dzirdēt ikvienam.

Kas var būt labāks par skaistiem vārdiem un interesantu dāvanu? Apskatiet Dāvanu Serviss dāvanu krājumu – Dāvanas jubilejās, un izvēlieties konkrētu piedzīvojumu vai arī dāvanu komplektu, kur jubilārs pats izvēlēsies sev dāvanu.

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo kā liesma kūlā lietiem cauri švirksti.

Tava valoda un smiekli šķiļ katrā bezcerībā spožu dzirksti.

Tavai jubilejai rudens nepiedien,

Jo ar dvēseli, kam saules pirksti,

Pelēcīgu dienu sudrabā

Spilgtu rozi iesiesi arvien!

***

Gadi nāk un pazūd tālē,

Gadi prom ar vēja spārniem skrien.

Un tavā dzīves pavedienā,

Jubilejas mezglu jau sien.

***

Gadi nāk un pazūd tālē,

Gadi prom ar vēja spārniem skrien.

Un tavā dzīves pavedienā,

Jubilejas mezglu jau sien.

***

Mums dzīves ceļos akmeņi un māli,

Ir šaubas, vilšanās un prieks.

Tam visam pāri varavīksnes vāli

Kā cerība, kas laimi sniegs

Tūkstoš dzidru saules staru

Lai vēl ilgi dzīvē mirdz.

Prieku, laimi, veselību

Vēlējām no visas sirds!

***

Skrien gadi… Teikts ir:dzīve tikai viena,

Mums visiem tikai reizi dzīvot likts.

Lai laimīga ir katra jauna diena,

Lai izgaist viss, kas bijis ļauns un slikts.

***

Dzīve gluži kā milzīga jūra,

Lejup un augšup pa viļņiem mūs sviež.

Esi kā laiva, kam ir sava bura,

Kura zin straumi, pret mērķi kas griež.

Esi kā laiva, kas nebaidās vētras,

Tālumā prieku sevī, kas jūt,

Nevar bez bangu un negaisu ceļiem,

Braucējs neviens, laimes dzintaru gūt!

***

Dzīve ir raiba dzija,

Un tās gājiens grūts,bet skaists.

Neskaitīsim dienas kurās lija,

Mirkļus skaitīsim,ko žēl bij projām laist.

***

Aizbrauc gadi žigliem kaijas spārniem,

Daudz kas pārdzīvots un gūts,

Tikai šajā dienā sirds bez liekiem vārdiem,

Visu aizvadīto tūkstoš krāsās vij.

***

Dzīvi nedrīkst vien dzīvot

Un vīnu ar steigu dzert;

Vaj`g iet caur pasauli mīlot

Un baudu no mirkļa tvert!Par grūtībām nedrīkst domāt,

Tās vajag darīt un viss;

Var akmeņi būt tev somā

Un tās var būt debesis!Un vecumu nedrīkst gaidīt;

Tas jau tāpat reiz nāks.

Ja vari par likstām smaidīt,

Tad laiks tevi nepanāks!

/G. Kraulere/

***

Ar vēlējumu gaišu un draudzīgu,

Mēs nākam Tevi Jubilejā sveikt.

Lai dzīves dienas nepazītu raižu

Lai dvēsele sirdsmierā gavilē!

***

Dzīves straumēm krāsu ir daudz,

Dzīves dienām ceļu bez gala,

Vajag zināt, kur Tavējais sauc,

Kur Tavs sapnis un debesu mala.

Dzīves krācēm grūtuma daudz,

Savi spēki ir jāsadala,

Lai Tev nepieder pelēka sala,

Bet lai vienmēr kāds ceļš Tevi tālē

Pretī apvāršņu brīnumam sauc!

***

Paši skaistākie gadi

Ir tie kuros dzīvojam

Ne pagātne ne nākotne

Pati lielākā mīlestība

Ir tad kad atklājam

Ka bez šī cilvēka

Diena neuzaust

Kaut saule debesīs

Daudz laimes jubilejā!

***

Aiz muguras jaunības trakums,

Vēl tālu vecuma miers

Bet vidū tie trakākie gadi,

Kā kaklā iesprūdis siers..

Un vidū tie aplamie gadi,

Kad vieglums sāk sirdi spiest,

Kad gribas par kādu rūpēties,

Kad gribas par kādu ciest..

/A.Skalbe/

***

Palūdz pavasari,

Lai tas spēku aizdod.

Palūdz puteņiem,

Lai gadiem pēdas jauc.

Palūdz pašai sirdij- tā vislabāk zinās,

kādus gadus atpakaļ lai sauc.

Gadu straumē nestas aiziet dienas,

Dzīves jūrā saplūst vienuviet.

Lai vēl ilgi mirdz Tev ceļa zvaigzne, darbi veicas, gaišas dienas rit.

Lai gadi rit, tā tam ir jābūt

Un lai par tiem nekad nav žēl.

Tik jautru prātu, sauli sirdī

Un daudzus skaistus gadus vēl.

***

Lai gados nākamos iet garām visas bēdas,

Lai dziesma skanīga caur sniega vāliem brien.

Lai atmiņās uz sirdī paliek skaistā pēdas,

Kad dzīve dienas gadu kūļos sien.

***

Novēlu Tavā Jubilejā – smilšu graudā ieraudzīt pasauli,

Pļavu puķēs sakatīt debesis,

Plaukstās noturēt bezgalību

Un ticēt mūžībai!

***

Lai pagātne ar vēju aizšalc tālu

Un tagadne, kā saules stars lai mirdz.

Un dzīve lai Tev atnes visu, visu…

Pēc kā tik ļoti ilgojās Tev sirds!

Tuvojas 10 gadu dzimšanas diena, kādam tuvam bērnam? Apskatiet Dāvanu Serviss rakstu Apsveikumi dzimšanas dienā bērnam – 10 gadi, kur atradīsiet labākos apsveikuma vardus, kas patiks ikvienam bērnam!

Ir kāds sirdij tuvs cilvēks, kuram tuvojas 40. dzimšanas diena? Šeit vajadzīgi tikai labākie apsveikuma vārdi! Atrodiet tos šeit – Apsveikumi 40 gadu jubilejā, Dāvanu Serviss ir par visu padomājis!

Comments

comments